Neden Sivas Kale Projesi

Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan modern Türkiye’nin kuruluşunda başrol oynayan Sivas ve çevresi, bir taraftan tarih kokan mekânları ve mimari yapıları ile tarihi eser meraklılarına hitap ederken, Sivas ve çevresine yayılmış, türbe, kümbet, kilise, hristiyan ve müslümanlar için önemli olan kişilerin mezarları ile inanç turizminde önemli nokta olma özelliğinin yanı sıra, doktor balıkları ile tedavi  eden balıklı çermik, soğuk ve sıcak çermik kaplıcaları ile dünyanın dört köşesinden sağlıklarını bulmak için gelecek turistlere,  doğa yolları, yaylaları, gölleri, mesire yerleri ile doğaya aşık ve kış turizmine meraklı insanlara ev sahipliği yapabilecek zenginliğe sahiptir. Sivas, Pir Sultan Abdal, Âşık Veysel, Âşık Ruhsati gibi ozanları ve zengin müziği ile, gümüşçülük,  bakırcılık, ahşap oymacılığı ve bıçakçılık gibi zanaatlarla Anadolu’nun kültür belleğini de taşıyan önemli bir kültür ve tarihi miras kaynağıdır.

Sivas’ta,  tarihi ve kültürel miras içinde önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkan yok olmuş geleneksel mimarinin Kale Projesi’nde hayat bulması ile Sivas’ın tarihi ve kültürel dokusunda eksik kalan kısmın tamamlanması sağlanacaktır.

Sivas Kale Projesi, Kaleardı Mahallesi’nin dönüştürülmesi ile modern şehir yaşamının olumsuzluklarının giderildiği, yeniden yaşama katıldığı, manevî değerler sistemine ait kaynakların korunduğu, sanat değerlerinin güzelliğinin fark edildiği, tasarlanan mekanlar ile bölge halkının mahalle ile bütünleşmesinin sağlandığı, kültürel ortamların oluşturulduğu, mimarî-doğa-insan bütünlüğünün sağlandığı bir proje olup Sivas’ın tanınırlığına katkıda bulunabilecek yaşayan bir projedir.

Eski sanat eserlerinin, tarihi yapıların,  müzelerin, eski uygarlıkların ve onlara ait kalıntıların görülmesi amacı, araştırma, keşif ve dini amaçlı seyahatler, yerel mimari ve orijinal özellikler, kütüphaneler,  yerel mutfak, festivaller ve fuarlar, tiyatro ve sinema, yöresel müzik ve dans vb. gibi alt kültürleri tanıma amacıyla yapılan seyahatlerin, turistlerin tercihlerinde meydana gelen değişiklikler paralelinde arttığı görülmektedir.

Kültür turizmi potansiyeli açısından, üzerinde bulunduğu coğrafya nedeniyle, dünyanın en eski uygarlıklarına ev sahipliği yapmış olan Sivas’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile iç içe olan Kale Projesi, Sivas’ın geleneksel evlerini yansıtan mimarisi, arasta ve bedesten gibi geleneksel el sanatları çarşısı, sağlık tesisi-hamamları, restoranlar, kahvehaneleri, arkeoparkları vb. Sivas kültürünü her boyutuyla kavrayan fonksiyonları ile turizm noktasında yerli ve yabancı turistler için kültür turizminde cazibe merkezi olabilecek tüm özellik ve çeşitliliği bünyesinde bulundurmaktadır. Bu özellik ve çeşitlilik göz önüne alındığında Kale Projesi Sivas’ın kültür ve turizminin gelişimine önemli katkılarda bulunabilecek bir projedir.

  1. Sivas’ın kentsel kültürel mirasının bir bölümünü oluşturan ancak sit alanında kalması nedeniyle onarımları yapılamadığından günümüzde yıkıntı alanı haline gelen, önemini ve niteliğini kaybeden Kaleardı Mahallesinin, yeniden canlandırılmasını sağlayacak eski kent tarihindeki gibi Sivas’ın kaybolmuş mahalle dokusunu ve geleneksel mimarisini bugüne yansıtacak, tarihsel bir kimlik merkezi şeklinde yeniden yaşanabilir bir alan olarak kente kazandırabilecek sosyal içerikli bir proje olması,
  2. Proje Alanının, tarih, kültür, turizm işlevli olarak çevreci bir anlayışla kente kazandırılabilecek bir proje olması,
  3. Tarihi kent merkezinin yakınında bulunması ve yıkıntı durumundaki alanın kent üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasını sağlayabilecek bir proje olması,
  4. Tarihi yapılara olan baskının azaltılmasını, tarihi ve kültürel doku ile sosyokültürel-mekânsal bütünlüğü sağlayacak bir proje olması,
  5. Kaybolan mimarî zenginliğin yeniden hayata geçirilmesini ve bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak özellikte bir proje olması,
  6. Kaleardı Mahallesi’nin, kent dokusu içinde bugünkü gibi gözden ırak değil, görünen yakından rahatlıkla algılanan, izlenen bir tarihsel kimlik merkezi şeklinde yaşatılması, bu anlamda kent içindeki etkisinin hem kültürel hem de görsel yönden güçlendirilmesini sağlayabilecek olması,
  7. Proje alanın ıslahı ile birlikte Projenin, etki alanındaki gayrimenkuller üzerinde olumlu katma değer yaratabilecek bir proje olması,
  8. Turizme ve turizmin ilgili olduğu alt sektörlere olumlu etkisi olabilecek, Sivas’taki istihdamı ve geliri arttırabilecek ve ekonomik büyümeyi kalkınmayı, sağlayabilecek bir proje olması,

nedenleriyle, bu projenin yapılması öngörülmüştür.

Türkçe