Proje Detayları

Kültür ve turizmi kavrayan sosyal amaçlı karma bir proje olarak tasarlanan Sivas Kale Projesinde, Konaklama ve günübirlik tesisler, Sağlık tesisleri (hamam, havuz spa), geleneksel el sanatları üretim ve satışının yapıldığı sergilendiği arastalar ve bedesten, Sivas’ın geleneksel kültüründen gelen kahvehaneler, kültür sanat evi-müzeler, yöresel yemekler mutfak sanatları merkezi ve yöresel yemek restoranı, müzik atölyeleri, kütüphane, meyve bahçeleri, seyir terasları alanı ve arkeopark alanları gibi çeşitli fonksiyonlara yer verilmiş, Sivas halkının ve ziyarete gelen turistlerin Sivas’ın zengin kültürünü projenin içinde yaşayarak öğrenecekleri, mimarî-doğa-insan bütünlüğünün kurulacağı bir tasarım yapılmıştır.

Projenin Kale eteklerinden itibaren Şehir merkezini ve geleneksel kentin tamamını kapsayan tarihsel kültür dokusunun gelecekte yaşamsallığa ve bütünlüğe erişmesi amacın bir aşaması olarak düşünülmüş, yıpranmış kullanımdan düşmüş sivil ve dini mimarlık örneklerinin potansiyellerine uygun işlevlerle kent dokusu içinde işlevlerine kavuşturulması bir hedef olarak gözetilmiştir.

Bir kent, üzerinde yükseldiği değerlerle karakterini oluşturur. Bu anlamda Sivas kent tarihinin belirli sürecinde önemli bir yere sahip olan ancak günümüzde bu önemini ve niteliğini kaybeden  Kaleardı Mahallesinin,  bu proje ile  kent dokusu içinde eski kent tarihindeki  gibi Sivas’ın geleneksel mimarisini bugüne yansıtan, geleneksel el sanatlarını, hamam, yöresel yemek ve müzik kültürünü yerleştiren, içinde yaşarken algılanan, izlenen tarihsel bir kimlik merkezi şeklinde yaşatılması sağlanırken, kent içinde hem kültürel hem de görsel yönden etkisi güçlendirilebilecektir.

Sivas Kale projesi, Sivas’ın tarihi mekanları ve Sivas’taki Kurum/ Kuruluşlar tarafından yürütülen bir çok proje ile bütünleşik bir konsept içinde birbirini tamamlayıcı olarak planlanmıştır. Bu gün Kale bölgesinde kaybolmuş olan Sivas geleneksel mahallesi dokusunun yeniden oluşturulması, bu mahallenin tarihi mekanlar ile bütünleştirilmesi Sivas halkının ve ziyarete gelen turistlerin şehri yaşarken, çevresindeki güzellikleri, sanat değerlerini fark ettiği kültürel keşif ve kültürel hazları yaşadığı bir mekan olması amaçlanmıştır.

Turistler,  arzu ettikleri Sivas’a özgü kültürün tamamını proje içinde bulabilecekleri gibi açık tarih müzesi niteliğindeki tarihi mekanlarla olan iç içeliği ile de turistler için aranan bir mekan olacaktır.

Projenin bütününde yer alan yapıların tamamı, bahçe içinde ağırlıklı olarak tek ve iki katlı,  bazıları ise üç katlı olarak, taş ve ahşabın buluştuğu, Sivas’ın geleneksel mimarisi ile tasarlanmıştır.  Bu binaların yapı teknolojilerine göre dağılımına bakıldığında 19 tanesi taş, 13 tanesi taş+ahşap karkas, 67 tanesi ise ahşap olarak projelendirilmiştir.

Proje Alanında 79 adet konaklama amaçlı ev, 11 çeşit-19 adet binadan oluşan sosyo-kültürel tesis, 4 adet Kültür Sanatevi-Müze olmak üzere toplamda 98 adet bina bulunmaktadır.  Proje alanında 6 adet tescilli yapı bulunmaktadır.

PROJE ALANINDAKİ BİNALARIN İŞLEVLERİNE GÖRE DAĞILIMI;

 • 79 adet Günübirlik ve Uzun Süreli Konaklama Amaçlı Evler
  (Butik otel ve kısa uzun süreli kiralama vb),
 • 2 adet Yöresel Mutfak Sanatları Merkezi (120 kişilik) açık alan kullanımlı,
 • 1 adet Yöresel Yemekler Restoranı (75 kişilik),
 • 3 adet Kahvehane (30-20 kişilik),
 • 2 adet Sağlık Merkezi SPA-Hamam,
 • 1 adet Kütüphane,
 • 1 adet Müzik Atölyesi,
 • 4 adet Kültür-Sanatevi Müze,
 • El Sanatları üretim ve satış yerlerinin yer aldığı 3 adet Arasta ve 1 adet Bedesten,
 • 2 adet Arkeopark alanı,
 • Gök Medresenin bulunduğu alanda seyir terasları yer alır.
Türkçe